חלום יעקב

אמן לא ידוע   -  
ספר המתים של אני: איסיס ונפטיס סוגדות לטאט או דג`אד, סמל אוזיריס
מתחת לבז, סמל האל המצרי הורוס, עומדות האלות איסיס ונפתיס משני צדי עמוד הדג`אד, סמלו של אוזיריס, אל השאול.

מקור: בראשית כ"ח  |  פרשה: ויצא
איור צבע   |  רוחב 30.7
המוזיאון הבריטי, לונדון
תאריך : 1250 לפנה"ס  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון