עקדת יצחק

חצ`טור מחיזאן   -  
ספר האוונגליון (MS.W.540, f. 4 ): עקידת יצחק
אברהם, המוקף בהילה, מניף פגיון ארוך וחד מעל יצחק, המוצג כנער בוגר השוכב למרגלותיו בידיים קשורות ובפנים מבוהלות. מלאך מכונף דמוי אדם ומוקף הילה אף הוא מרחף מאחורי אברהם ומורה לו על האיל שקרניו נאחזו בשעת טיפוס בענף העץ שנישא לפני אברהם.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
איור צבע
הגלריה לאמנות וולטרס, בלטימור
תאריך : 1455  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון