מאבקי יעקב

אמן לא ידוע   -  
ספר בראשית הוינאי (cod. theol. gr.31) : שובו של יעקב מארם

למעלה, יעקב ומשפחתו הולכים משמאל לימין ועוברים את נהר היבוק למטה, יעקב, בלבוש צהוב, נאבק עם מלאך ומקבל את ברכתו, כאשר משפחתו ממשיכה את מסעם לכיוון שמאל


מקור: בראשית לב  |  פרשה: וישלח
איור צבע   |  30.4 – 32.6 x 24.5 – 26.5
הספריה הלאומית האוסטרית, וינה
תאריך : 500 -  550
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון