משפחת האבות

אמן לא ידוע   -  
ספר בראשית הוינאי (cod. theol. gr.31): רבקה משקה את אליעזר וגמליו
למעלה: מתוך העיר נחור יוצאת דרך עם עמודים לאורכה. רבקה הולכת בדרך עם כד מים על כתפה. בסוף הדרך יושבת דמות אשה ערומה למחצה – זוהי סמל הבאר.
למטה: רבקה משקה את אליעזר בכדה ואת גמליו בשוקת.

מקור: בראשית כ"ד  |  פרשה: חיי שרה
איור צבע
הספריה הלאומית של אוסטריה, וינה
תאריך : 500 -  550
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון