-  
ספר בראשית הוינאי (cod. theol. gr.31, f. 1v): כרובים

אדם וחוה עומדים בעצב מחוץ לשערי גן עדן. השערים מוגנים עלי ידי הכלאה של הכרוב מבראשית והחיות מחזון יחזקאל, בדמות שני גלגלים אש ושריד של כנף. יד אלוהים מתגלה מבין העננים.


מקור: בראשית ג`; יחזקאל א`  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף   |  30.4 – 32.6 x 24.5 – 26.5 (גודל דף)
הספריה הלאומית האוסטרית, וינה
תאריך : 500 - 550
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון