משפחת האבות

אמן לא ידוע   -  
ספר בראשית הוינאי (cod. theol. gr.31): אברהם שולח את אליעזר; רבקה
למעלה: אברהם, איש זקן בעל שיער שיבה, מבקש מאליעזר עבדו, הקד לפניו, למצוא אישה לבנו יצחק. אליעזר לוקח עימו קבוצת גמלים בדרך אל ארם נהרים.
למטה: אליעזר ממתין לנשים השואבות ליד באר המים שמחוץ לעיר נחור יחד עם גמליו המוברכים לצד הבאר.

מקור: בראשית כ"ד  |  פרשה: חיי שרה
איור צבע
הספריה הלאומית של אוסטריה, וינה
תאריך : 500 - 550
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון