סיפור איוב

אמן לא ידוע   -   סיפור איוב

תמונות מסיפור איוב:

למעלה, משמאל: שיחת אלהים והשטן; למעלה, מרכז: אחריתו של איוב ומותו

רקע ביניים, מרכז: אשת איוב והנגנים; רקע ביניים, ימין: איוב ואשתו

למטה, שמאל: איוב מוכה ע"י השטן; למטה, ימין:  איוב והנגנים


שמן על בד
מוזיאון ולראף-ריצרץ, קלן
תאריך : 1475 - 1500  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון