סיפור איוב

יאן מנדין   -   ייסורי איוב

משמאל, איוב יושב על ערימת אפר, לצידו אשתו. מימין להקת נגנים קטועי איברים מנגנת.  ברקע המרכזי, השטן מתקרב.


שמן על לוח   |  67X141
מוזיאון שארטרוז, דואי
תאריך : 1550  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון