חלום יעקב

שלום מצפת (מושקוביץ)   -  
סולם יעקב
יעקב ישן לרגלי סולם כפול שעליו עולים ויורדים מלאכים. ליד יעקב עומדת דמות אדומה בעלת קשקשים.

מקור: בראשית כ"ח  |  פרשה: ויצא
אקריליק על נייר   |  24 X 34

תאריך : 1967
יצירות נוספות של שלום מצפת (מושקוביץ)
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון