סיפור גן עדן

מיכלאנג`לו (באונרוטי)   -  
נפילת האדם וגירושו מגן העדן

משמאל אדם וחוה מושיטים את ידיהם לקבל את הפרי האסור מידי נחש נשי כרוך סביב עץ הדעת טוב ורע ;מימין, מלאך לבוש אדם מגרש את הזוג הכעוס בחרב שלופה


מקור: בראשית ג  |  פרשה: בראשית
פרסקו   |  התקרה - אורך: 40.5 , רוחב: 14
הקפלה הסיסטינית, ותיקן
תאריך : 1510
יצירות נוספות של מיכלאנג`לו (באונרוטי)
                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון