מעשה בראשית

אמן לא ידוע   -  
ניצחון מרדוך על תיאמת

תיאמת מוצגת כיצור נחשי ענק. מעליה האל הצעיר מרדוך מחזיק כלי נשק בשתי ידיו ורץ להרוג אותה.


מקור: תהילים ק"ד; ירמיה ה`  |  פרשה: בראשית
חותם גליל אבן חרוט   |  3.40 X 1.75
המוזיאון הבריטי, לונדון
תאריך : 900 לפנה"ס -  750 לפנה"ס
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון