מעשה בראשית

אמן לא ידוע   -   נוט וגב

נוט, אלת השמיים המצרית, מתוארת כאישה עירומה, הנמתחת מקצה אל קצה התמונה. מתחתיה שוכב גב, אל האדמה, מתואר כגבר עירום עם זקפה


מקור: בראשית א- ב  |  פרשה: בראשית
איור

תאריך : 1085 לפנה"ס - 950 לפנה"ס
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון