עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
משנה תורה של קאופמן (Kaufmann ms. A77, f. III 81r): עקידת יצחק
מלאך ה` אוחז במאכלת ועוצר את אברהם מלהקריב את בנו. המלאך מורה באצבעו על הקורבן החלופי: איל קטן שעומד מתחת למזבח כשקרניו תקועות בסבך ענפים. יצחק נראה כילד קטן היושב על המזבח כשידיו כפותות ופניו מביעות תחנונים.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
איור צבע
ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, בודפשט
תאריך : 1290
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון