שלום מצפת (מושקוביץ)   -  
משה על הר סיני וחג השבועות

בפאנל העליון, הר סיני רועד, כאשר בני ישראל עומדים בתחתית ההר: חלקם פונים בשורות אל ההר וחלקם רועדים וחרדים. משה, שני קרניים יוצאות מראשו, עומד על הר סיני משמאל. בפאנל התחתון יהודי צפת חוגגים את חג שבועות.


מקור: שמות י"ט  |  פרשה: יתרו
אקריליק על נייר   |  52.1 x 74.9

תאריך : 1969
יצירות נוספות של שלום מצפת (מושקוביץ)
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון