המסע במדבר

ז`ן טאסל   -   משה מכה בסלע

משה, המתואר כדמותו הרווחת של ישו, מכה בסלע עם מטהו ומוציא ממנו זרם מים.  אשנים צמאים מתאספים סביבו כדי למלא את כדיהם.


מקור: שמות י"ז; במדבר כ`  |  פרשה: חקת
שמן על לוח   |  120 x 97
מוזיאון ברדיוס, האג
תאריך : 1630 - 1667  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון