ווילאם בלייק   -  
משה זועם בעקבות עגל הזהב
משה עומד רוגז לפני עגל הזהב והסוגדים לו כאשר הלוחות השבורים שוכבים לרגליו.

מקור: שמות ל"ב  |  פרשה: כי תשא
טמפרה על עץ   |  38 x 26.6
אוסף טייט, לונדון
תאריך : 1799 -  1800  בקירוב
יצירות נוספות של ווילאם בלייק
                                         
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון