המסע במדבר

סבסטיאן בורדון   -  
משה והנחש המתכתי
במרכזו של הציור, משה, בלבוש אדום ומחזיק במקל, עומד על יד עמוד שנחש הנחושת כרוך סביבו. מכל עבר, אנשים מבוהלים מסתכלים לעבר הנחש בתנוחות שונות של תפילה.

מקור: במדבר כ"א  |  פרשה: חקת
שמן על בד   |  105 x 89
מוזיאון הפראדו, מדריר
תאריך : 1653 -  1654
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון