אמן לא ידוע   -  
משה, אהרון ועגל הזהב

משה מרים את לוחות הברית לפני הדמות השטנית סמאל, היוצא מפי עגל הזהב ועולה על גבו. אהרן הכהן עומד לימין העגל ומחזיק בשה לעולה


מקור: שמות לב  |  פרשה: כי תשא
תבליט אבן
כנסיית מנזר סנט מרי מדלן, וזליי
תאריך : 1100 -  1200
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון