סיפור המבול

פטר דראך   -  
מראה ישועת האדם: היונה והעורב
היונה חוזרת עם עלה זית אל נח ואשתו הממתינים בתיבה יחד עם חיות. בשטח יבש קטן, זוללת העורב גוויית חיה.

מקור: בראשית ח`  |  פרשה: נח
חיתוך עץ

תאריך : 1478 - 1479
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון