מקדש וארון

אמן לא ידוע   -  
: ביבליה סן פאולו (fol. 32v): עמוד השער לספר ויקרא
בפס העליון, בני לוי מקימים את המשכן. בפס האמצעי, משמאל, משה מקדש את אהרון ובניו; מימין, אהרון עומד עם בניו ומשה מושיט את ידו לעבר ארון הברית, בעל מכסה גמלוני, שמעליו נתלה אהיל ומתחתו מנורה. בפס התחתון, מוקרבת הפרה האדומה בהשגחת משה ואהרון.

מקור: שמות מ`; ויקרא ח`  |  פרשה: צו
איור צבע
כנסיית סן פאולו מחוץ לחומות, רומא
תאריך : 870  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון