נסיונות אברהם

רב האמנים של אזור   -  
מקרא היסטורי ( 78D38I, f. 21r): ברית המילה של ישמעאל
משמאל, אברהם כורע לפני אלוהים, המופיע בשמים. מימין אברהם מל את ישמעאל, השוכב על מיטה, בנוכחות חמישה אנשי ביתו של אברהם.

מקור: בראשית י"ז  |  פרשה: לך לך
איור צבע על קלף   |  2.75x1.94
הספריה הלאומית של הולנד, האג
תאריך : 1430  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון