מאבקי יעקב

רב האמן של פאובל   -  
מקרא היסטוריאל (Français 8, גיליון 32) : יעקב נאבק עם המלאך
יעקב בלבוש אדום נאבק בשלוה עם מלאך מכונף ועטור הילה, שפניו נראות זהות לפני יעקב.
שימו לב: במקור התמונה יש לחפש Francais 8, Fol. 32

מקור: בראשית ל"ב  |  פרשה: וישלח
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1320 - 1330
יצירות נוספות של רב האמן של פאובל
             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון