רב האמן של פאובל   -  
מקרא היסטוריאל (Français 156, גליון 40): יוסף ואחיו
אחיו של יוסף כורעים לפניו כאשר הוא עומד בפתח ארמונו ומצביע אצבע מאשימה כלפיהם.
שימו לב: במקור התמונה יש לחפש לפי Français 156, f. 40

מקור: בראשית מ"ב, מקץ  |  פרשה: מקץ
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1320 - 1330
יצירות נוספות של רב האמן של פאובל
             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון