ז`אן בונדול   -  
מקרא היסטוריאל (10b23, fol. 253v): בקעת העצמות היבשות
אלהים מבית מלמעלה על יחזקאל, החובש מצנפת אדומה ומחווה לעבר שלוש דמויות היוצאות מקבריהן, וסביבם עצמות.

מקור: יחזקאל ל"ז
איור צבע
הספריה הלאומית של הולנד, האג
תאריך : 1372
יצירות נוספות של ז`אן בונדול
     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון