אמן לא ידוע   -   באר מרים

אתרים קדושים בארץ ישראל והכותל המערבי והר הבית במרכזם. באר מרים מופיע ליד אריה עם ראש מלך, סמל לקבר האר"י בצפת.  הבאר מתואר כמבנה מלבני המייצג את מחנה ישראל מסביב למשכן במהלך הנדודים במדבר.


בד רקום
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1800 - 1900  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון