משה שאה מזרחי   -   מפלת גולית

שאול המלך, מוקף חילותיו, צופה מלמעלה בדוד שמרים את ראש גלית על חרבו, כאשר ישראלים עומדים מאחוריו. גלית הערוף שוכב ליד כובעו העצום והפלשתים, לבושים כחיילים תורכיים מגיבים בחרדה.


מקור: שמואל א` י"ז
שמן על זכוכית   |  49 x 59.5
אוסף פויכטואנגר, מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1900 -  1920
יצירות נוספות של משה שאה מזרחי
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון