רמברנדט (ון ריין)   -  
מעמד הר הכרמל

אליהו עומד לפני מזבחו שממנו עולה עשן על במה במרכז נביאי הבעל מעלים את קרבן לשוא. למעלה מימין, אחאב צופה במתרחש ממבנה מקורה, ואילו קהל עומד למטה ומתחיל להגיב למתרחש


רישום דיו   |  20.32 x 31.43
גלריה ווסנברג, קונסטאנס
תאריך : 1647  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון