נשים בספר שופטים I

גריט ווילמס הורסט   -  
מנחתו של מנוח
מלאך ה` עולה בלהב המזבח מול הורי שמשון לעתיד, מנוח ואשתו. מנוח נופל ארצה באימה, אך אשת מנוח, העומדת לפניו, מרגיעה את רוחו.

מקור: שופטים י"ג
שמן על לוח   |  71.1 x 54.6
אוסף פרטי
תאריך : 1636 -  1639
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון