אמן לא ידוע   -   מנחות קין והבל
קין והבל מביאים את מנחותיהם לאל, אשר מיוצג על ידי יד גדולה מוקפת בטבעת אש, הפונה לעבר הבל . קין (משמאל) מביא אלומת חיטים ואילו הבל (מימין) מביא שה העטוף בבד מנחות.

מקור: בראשית ד`  |  פרשה: בראשית
תבליט ארד יצוק
כנסיית מיכאל הקדוש, הילדסהיים
תאריך : 1015
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון