עקדת יצחק

חוה מחותן   -   מנחה
דמות אדם גדולה שוכבת על מזבח עצים בעוד שדמות קטנה יותר מביטה עליה כשהיא מניפה את ידה, ככל הנראה במטרה להורגה. החומר הזהה ממנו עשויות הדמויות והמזבח גם יחד מדגיש את טשטוש הגבולות בין אדם, חיה וצמח. התרחיש מזכיר את סצינת העקידה, אך לעומתה, מתהפכים כאן התפקידים: הדמות הקטנה יותר היא המקריבה ואילו הגדולה היא המוקרבת.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
פסל עץ
בית יד לבנים, כרמיאל
תאריך : 1960  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון