בנו אלקן   -  
מנורת הכנסת: העצמות היבשות
דמות גדולה של יחזקאל עומדת בתנוחה מגוננת מעל קבוצה של שלדים הקמים מן האדמה, כאשר רוח נושבת מלמעלה משמאל.

מקור: יחזקאל ל"ז
פסל ארד
הכנסת, ירושלים
תאריך : 1956
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון