עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
מלכיצדק, אברהם, משה, שמואל ודוד

אברהם מביט למעלה ושמאלה לעבר מלאך מעל ראשו של מלכיצדק מלך שלם. אברהם אוחז במאכלת, ובידו השנייה מלטף את ראשו של יצחק. גם יצחק מסתכל למעלה ושמאלה ושניהם ניצבים על גבי איל.


מקור: בראשית כב  |  פרשה: וירא
פסל
קתדרלה של שרטר, צרפת
תאריך : 1194 - 1250
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון