סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
פאלנאמה: מלאכים משתחוים לאדם וחוה

אדם וחוה, עטורי הילות ולבושים בפאר, יושבים על כס גדול. קבוצה של מלאכים משתחווה להם ומביאה מנחות; מלאך אחד מנשק את רגלו של אדם.  שני מלאכים יורדים מן השמים עם קערות של אור להוסיף להילות.  למעלה משמאל, איבליס וכמה מלאכים מביטים בנעשה.


פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
מוזיאון סמיתסוניאן, גלריית סאקלר, ושינגטון
תאריך : 1550 - 1560  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון