אמן לא ידוע   -  
מכלול ספרים חיצוניים (Ethiopien d'Abbadie 115, f. 44): שירת הניצחון של מרים

מרים וקבוצת שנים שרות את שירת הים. שתים מן הנשים מחזיקות כלי הקשה מסורתי.

שימו לב: יש לחפש בתמונת המקור לפי Ethiopien d'Abbadie 115, f. 44


פרשה: בשלח
איור צבע על קלף
הספרייה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1700 - 1800  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון