אמן לא ידוע   -  
מכירת יוסף ויוסף ואשת פוטיפר
בחלק העליון של התיבה, יוסף מספר את חלומותיו לאחיו; חלום האלומות משמאל, וחלום הכוכבים ממעל. בחלק התחתון, הוא בורח מאשת פוטיפר היושבת על מיטה ברגלים חשופות ומחזיקה בבגד יוסף.

מקור: בראשית ל"ט  |  פרשה: וישב
מתכת מחופה באמייל
אוסף סידני ג`יי למון, ניו יורק
תאריך : 1500 -  1600
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון