בכורה וברכה

רמברנדט (ון ריין)   -  
מכירת הבכורה של עשו

עשו נראה משמאל לשולחן חובש טורבן ונושא קשת ואשפת חיצים, לוחץ את ידו של יעקב היושב לשולחן.


מקור: בראשית כה, כט-לד  |  פרשה: תולדות
רישום עט ומכחול   |  200x174
המוזיאון הבריטי, לונדון
תאריך : 1640 - 1641  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון