בכורה וברכה

רמברנדט (ון ריין)   -  
מכירת הבכורה של עשו

עשו ויעקב נמצאים יחדיו בחדר. עשו יושב על כיסא, נשען על שולחן. יעקב כורע על ברכו ומגיש לו את צלחת הנזיד.


מקור: בראשית כ"ה  |  פרשה: תולדות
רישום דיו   |  19x26.5
מוזיאון בית רמברנדט, אמסטרדם
תאריך : 1648 - 1655  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון