קריעת ים סוף

אמן לא ידוע   -  
מחזור לייפציג (.Ms. Vollers 1102/I, fol. 73r): קריעת ים סוף
משה מכה על הים במטהו הגדול והים נחצה לשניים. מאחורי משה עומדים חמישה גברים, ארבעה מהם ככל הנראה מסתייגים מן הכניסה למים. לכל הדמויות פרצופים דמויי ציפורים והן חובשות את הכובע היהודי האופייני בימי הביניים.

מקור: שמות י"ד; בבלי סוטה ל"ו ע"א  |  פרשה: בשלח
איור צבע
ספריית אוניברסיטת לייפציג, לייפציג
תאריך : 1320  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון