נסיונות אברהם

אמן לא ידוע   -  
מחזור לייפציג (Vollers 1102/2, f. 164) : אברהם בכבשן של נמרוד
נמרוד יושב על כס מלכותו, ותרח עומד לפניו כאשר על ראשו מעין כתר ועל כתפיו גלימה. אברהם ונחור עומדים מאחורי אביהם, לבושים בלבוש יהודי מימי הביניים. הדמות השרופה של הרן שוכבת לרגלי תרח, ומימין אברהם ניצל מהאש ע"י יד אלוהים.

מקור: פסחים קי"ח, א; בראשית רבה ל"ח, 13; תנחומא תולדות ד`  |  פרשה: לך לך
איור צבע
ספריית אוניברסיטת לייפציג, לייפציג
תאריך : 1320  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון