שיר השירים

אמן לא ידוע   -  
מחזור לוי (Cod. Levy 37, f. 169r): אתי מלבנון

בתוך גינה, מלכה, עיניה מכוסות, מושיטה את ידה לעבר גבר העומד מולה בכובע היהודים וגלימה ארוכה.  למעלה, שני טווסים והמילה "אתי". בין הזוג ובתחתית התמונה המשך הפיוט "מלבנון כלה"  ו"מראש אמנה תשורי".


איור צבע על קלף
הספריה של אוניברסיטת המבורג, המבורג
תאריך : 1350  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון