שיר השירים

אמן לא ידוע   -  
מחזור לאוד (Or. 321, f. 61v): אתי מלבנון

מימין, הכלה, חובשת כיסוי ראש ושמלה ירוקה ואדומה, יושבת על ספסל.  משמאל, החתן יושב גם הוא, חובש כובע היהודים, בגד ירוק וגלימה חומה.  נראה שהוא מחזיק חפץ לחזהו – אולי טבעת. פרצופי שניהם מעוותים.  ביניהם, המילה "אתי".


מקור: שיר השירים ד' 8
איור צבע על קלף
ספריית בודליאן, אוקספורד
תאריך : 1270 - 1280  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון