שיר השירים

אמן לא ידוע   -  
מחזור וורמיזה (ms. 781/1, p. 36): אתי מלבנון

הכלה, משמאל, מכוסה כולה, והחתן, חופש כובע יהודי, עומדים מתחת לחופת החתונה.  מימין, רב, גם הוא חובש כובע יהודי, מחזיק בכוס הקידוש.


איור צבע על קלף
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים
תאריך : 1272
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון