עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
מחזור וורצלב (Or. I,2, f. 46v [page 94]) : עקדת יצחק

למעלה משמאל אברהם מחזיק את ידו של יצחק ומצביע תוך עליה בהר.; במרכז יצחק שוכב כפות על המזבח ואברהם מרים את חרבו ביד אחת ובשנייה מכסה את עיני הילד. מלאך תופס את החרב ומצביע למטה, לעבר איל התקוע בעץ קטן. בחזית שני משרתים מוליכים חמור הנושא עצים.


מקור: בראשית כב  |  פרשה: וירא
איור צבע
ספריית אוניברסיטת ורוצלב, ורוצלב
תאריך : 1290
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון