אמן לא ידוע   -   מזרח

שני כרובים עומדים מעל שערי התפילה, כל אחד מרים עיגול שבתוכו נמצא חצי המילה "מזרח". הם מתוארים כנמרים מכונפים עם פרסות וראשי נשר. ביניהם מופיע זוג ידיים המברכות את ברכת הכהנים, והסצנה מלאה בחיות שונות ועיצובים מעגליים.


מקור: שמות כ"ה, תרומה; מלכים א` ו`
מגזרת נייר   |  40 x 47 בקירוב
המוזיאון הרוסי לאתנוגרפיה, אוסף אנ-סקי, סנט פטרבורג
תאריך : 1880 - 1910
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון