גב. ה. וויד   -   מות הבל
גילוי גופת הבל ע"י אדם וחוה. גופתו של הבל, המוצג כגבר חסון, שרועה על הקרקע כשחוה רוכנת מעליו ומביטה מעלה בכאב. אדם תופס בידה, כבא לעזור לה להשתלט על רגשותיה. מאחוריו שתי נשים מקוננות ושני ילדים בוכיים. לכולם לבושים בסגנון "תנ"כי".

מקור: בראשית ד`  |  פרשה: בראשית
רקמת משי וצבעי מים
מרכז האמנות העממית אבי אלדריך רוקפלר, וויליאמסבורג, וירג`יניה
תאריך : 1790 -  1810
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון