ז`ן תומאסן   -   מגדל בבל
איש נופל ממגדל העשוי מבניינים מפורסמים שונים מתקופות שונות. לרגלי המגדל עומד קהל ובו דמויות מפורסמות..

מקור: בראשית י"א  |  פרשה: נח
שמן על בד

0
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון