הנדריק ה3 ון קלייב   -   מגדל בבל
ברקים בשמים בקרבת מגדל עצום הולך ונבנה. פעילות סואנת סביב צומת דרכים לרגלי המגדל. נמרוד המצביא הענק מאיץ בבנאיו בפינה הימנית התחתונה.

מקור: בראשית י"א  |  פרשה: נח
שמן על נחושת
מוזיאון קרלר-מילר, אוטרלו
תאריך : 1550 -  1600
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון