מאבקי יעקב

מארק שאגאל   -  
מאבק יעקב עם המלאך
יעקב המבועת נאבק בעמדה נחותה עם מלאך גדול ומכונף.

מקור: בראשית ל"ב, וישלח  |  פרשה: וישלח
תחריט   |  23.7 x 29.7
גלריית פראנקלין באולס, ניו יורק
תאריך : 1931 - 1939
יצירות נוספות של מארק שאגאל
       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון