בכורה וברכה

פרנסואה לה ברביה   -  
עיר האלהים לאוגוסטינוס (10a11, f. 233r): רבקה יולדת

: רבקה, העומדת ומחזיקה בחבלים ונתמכת ע"י אשה אחת, יולדת את יעקב בסיוע מילדת. אשה נוספת מחזיקה בעשו, שנולד קודם.


מקור: בראשית כה כה  |  פרשה: תולדות
איור צבע על קלף   |  270x185
הספריה הלאומית של הולנד, האג
תאריך : 1480  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון