בכורה וברכה

רב האמן של ז`אן דה מנדוויל   -  
ביבליה היסטוריאל (Ms. 1, v1, fol. 29v): לידת עשו ויעקב

התמונה מספרת את סיפור לידת עשו ויעקב. תיאור התמונה נעשה כך שייראה כאילו לידת עשו ויעקב התרחשה במאה הארבע עשרה


מקור: בראשית כה כה  |  פרשה: תולדות
איור צבע על קלף   |  34.9x26 ס"מ
מוזיאון גטי, לוס אנג'לס.
תאריך : 1360 - 1370  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון